Τελευταια Νεα
Φόρτωση...

Επίσκεψη του Άγιου Φιλάρετου στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας ΒόλουΠότε δέ Σε εἴδοµεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθοµεν πρός Σε;» (Ματθ. κε’ 39)

Ὄγδοο Προσκύνηµα-Ἐπίσκεψις
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς
Κασσαβέτειας Βόλου
Γ’ Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων,
4η Δεκεµβρίου 2016 ἐκ. ἡµ.

Tὸ Σάββατο, 4.12.2016 ἐκ. ἡµ., Μνήµη τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Δαµασκηνοῦ, Γ’ Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων, µὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγµατοποιήθηκε τὸ ὄγδοο Προσκύνηµα-Ἐπίσκεψις σὲ 135 Κρατουµένους Ἀδελφούς µας, στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας.
Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα µοιράσθηκαν, εἶχαν συσκευάσει ἐθελόντριες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ µας Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος», ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ὀργάνώσι τοῦ Προσκυνήµατος.
* * *
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδίου µὲ λεωφορεῖο, περίπου τρεῖς ὧρες, ἔγινε ἡ καθιερωµένη Ἀκολουθία, συµπεριλαµβάνουσα τµήµατα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου καὶ εἰδικὴ Εὐχὴ γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι τῶν Κρατουµένων Ἀδελφῶν µας.
Κατόπιν, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας συνέχισε τὴν «ξενάγησι» τῶν Προσκυνητῶν στοὺς περιφήµους Μύθους τοῦ Αἰσώπου καὶ τὰ ἐπιµύθιά τους, µέσῳ τῶν ὁποίων ἀναδεικνύεται ἡ πνευµατικὴ δύναµις τῶν Μύθων καὶ τὸ διαχρονικὸ µήνυµά τους.
πίσης, ὁ Μητροπολίτης µας προσέφερε στοὺς Προσκυνητὲς τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου ( 7.9.1955 ἐκ. ἡµ.), ὡς καὶ ἕνα Αναµνηστικὸ µὲ Κείµενα γιὰ τὴν σχέσι Ποιµνίου καὶ Ἐπισκόπου, βάσει τῆς Ὀρθοδόξου Διδασκαλίας.
* * *
Περὶ τὶς 10.30’ οἱ Προσκυνητὲς ἔφθασαν στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακές, µεταξὺ ῾Αλµυροῦ καὶ Νέας Ἀγχιάλου, τοῦ Νοµοῦ Μαγνησίας, ὅπου συνήντησαν τὴν Διευθύντρια καὶ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν στοὺς Προσκυνητὲς µία ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡδήγησαν αὐτοὺς σὲ δύο αὔλειους χώρους.
Ἐκεῖ ἔγινε ἡ συνάντησις-ἐπικοινωνία Κρατουµένων καὶ Προσκυνητῶν, µέσα σὲ µία ἐγκάρδια καὶ συγκινητικὴ ἀτµόσφαιρα.
π. Σωτήριος, ὁ συν-Διάκονος τοῦ Ποιµένος µας, ἀπευθύνεται στοὺς Ἀδελφούς µας γιὰ νὰ τοὺς συστήση τὴν ὁµάδα τῶν ἐπισκεπτῶν... πειτα, ὁ Σεβασµιώτατος τοὺς ἀπεύθυνει λόγο ἀγάπης καὶ ἐνθαρρύνσεως, καὶ τοὺς ὁµιλεῖ γιὰ τὶς ἄλλες φυλακές, αὐτὲς τῶν παθῶν µας, στὶς ὁποῖες τόσο συχνὰ ἐµεῖς οἱ «ἐλεύθεροι πολῖτες» εὑρισκόµεθα ἁλυσοδεµένοι...
Οἱ Ἀδελφοί µας ἀντεύχονται τὰ χρόνια πολλά, συγκινοῦνται, εὐχαριστοῦν γιὰ τὴν ἔγνοια, ὁµολογοῦν ὅτι κάνουν ἀγῶνα γιὰ νὰ εἶναι «σωµατικῶς κρατούµενοι, ἀλλὰ ψυχικῶς ἐλεύθεροι»...
Στοὺς ἤχους τῆς ψαλµωδίας τῶν Μοναζουσῶν, ἀλλὰ καὶ δηµοτικῶν τραγουδιῶν καὶ καλάντων, ὁ Ποιµενάρχης µας δίδει σὲ ὅλους τὸν πατρικὸ ἀσπασµὸ καὶ µοιράζει τὶς τσάντες, στὶς ὁποῖες οἱ Ἀδελφοί µας θὰ βροῦν εἴδη πρώτης ἀνάγκης...
ἐπίσκεψις ὡλοκληρώθηκε µὲ τὸ προσκύνηµα στὸν ἐντὸς τῶν Φυλακῶν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ µας «Ἐν Φυλακῇ Εἰµί. Ἔλθετε πρός Με», τὴν Ὁποίαν ὁ Σύλλογός µας εἶχε προσφέρει πρὸ ἐτῶν στὸ Κατάστηµα.
* * *
Στὸν δρόµο τῆς ἐπιστροφῆς, ὁ Ποιµένας µας ἀναφέρθηκε στὶς συνοµιλίες του µὲ τοὺς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς τοῦ Καταστήµατος, ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεπίστωσε µεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν τραγικὴ κατάστασι τῶν ἀποφυλακιζοµένων: δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ὅπου πρώην φυλακισµένοι ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιστροφή τους στὸν περιορισµὸ τῆς Φυλακῆς, προκειµένου νὰ ἐπιβιώσουν... Οἱ κοινωνικὲς συνθῆκες, ἡ νοοτροπία τοῦ κόσµου, ἡ προχωρηµένη ἡλικία κ. ἄ. καθιστοῦν τὴν Φυλακὴ περισσότερο φιλόξενη, ἕνα «καταφύγιο»!...
Μετὰ ἀπὸ δίωρη περίπου διαδροµή, οἱ Προσκυνητὲς ἔφθασαν στὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος, σὲ θαυµάσια τοποθεσία στὶς πλαγὲς τοῦ Ὄρους Οἴτη, τὴν ὁποίαν ἤδη ἐστόλιζαν τὰ πρῶτα χιόνια.
κεῖ ἀξιώθηκαν νὰ προσκυνήσουν στὸν Νάρθηκα τοῦ ἀρχαίου καὶ ἐντυπωσιακοῦ Καθολικοῦ, τὴν θαυµατουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας µας, τῆς Ἀρχόντισσας τῆς Ρούµελης, ὡς καὶ τὴν τιµία Κάρα τοῦ Κτήτορος, τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος.
Στὸ φιλόξενο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς οἱ Προσκυνητὲς ζεστάθηκαν, κύκλῳ τοῦ κεντρικοῦ τζακιοῦ καὶ µὲ τὸ προσφερόµενο µοναστηριακὸ τσίπουρο... Θερµάνθηκαν ὅµως καὶ οἱ καρδιές τους µὲ τὸν λόγο τοῦ Σεβασµιωτάτου Ὁδηγοῦ αὐτῶν, ὁ ὁποῖος τοὺς ὑπενθύµισε, ὅτι οἱ Ἐπισκέψεις στὰ διάφορα Ἱδρύµατα µᾶς βοηθοῦν στὴν καλλιέργεια τῆς Ἀγάπης, ὥστε σὺν τῷ χρόνῳ νὰ µᾶς δοθῆ τὸ Χάρισµα νὰ ἀγαποῦµε ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, δηλαδὴ «ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ».
* * *
Στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἐπιστροφῆς, µετὰ τὴν µελέτη καὶ ἀνάλυσι χωρίων ἐκ τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ἐν σχέσει µὲ τὴν ἀγάπη αὐτὴν «ἐν σπλαγχνοῖς Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιµος Ἑσπερινὸς µετὰ τῶν τροπαρίων εἰς τὸν Ὅσιο Σάββα τὸν Ἡγιασµένο, τὸν Ἐράστην τῶν ἄνω, καὶ Ἐρηµοπολίτην...
Μὲ µία πλούσια συγκοµιδὴ πνευµατικῶν εὐλογιῶν ἐπέστρεψε ἡ ὁµάδα τῶν Προσκυνητῶν στὴν Ἀθήνα, µὲ ἀνανεωµένες δυνάµεις, γιὰ νὰ συνεχίση τὴν πορεία πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέµ, ἐν ὄψει τῆς ἀναµενοµένης µεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐν ᾗ Ἐπεσκέψατο ἡµᾶς ἐξ ὔψους ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, γιὰ νὰ µᾶς ἐλευθερώση ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ ἑαυτοῦ µας...

Γ.Ἱ.Μ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου